21 I I 55 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Voor het ledigen van straatkolken. Voor den stal- en fouragedienst. 2 electromotoren. 2 hooisnijmachines. 1 haverkneuzer. 1 wortelsnijder. 2 boonenbrekers. 1 graswagen. 1 afrjjbrik. 3 fourage handwagens. 15 ijzeren sneeuwmachines. 14 urinoirwagens. 14 ijzeren gereedschapwagens. 10 lutocars (buiten dienst). 4 driewielige transportrijwielen. 85 gieters. 67 standpijpen met kraan en meter. 48 houten kruiwagens. 25 ijzeren hand-veegvuilwagens. 134 houten sneeuwschuivers. 692 ijzeren 320 stootijzers. 1 hand-sneeuwwagen. 25 gummisehuivers. 142 zandkisten. 1792 schoppen. 160 vorken. 2250 piasava- en berkenbezems. 219 opneembezems. 95 railsschoppen. 31 stalen bezems. 8 (nieuw model) modderwagens. 21 (oud model) 30 kolkbakken met bijbehoorende gereedschappen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1028