100 aan A. J. Z u i d w ij k, 97 A., 35 c.A. grond, gelegen tussehen de Hoefkade en den spoorweg Amsterdam Botterdam, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie A C, Nos. 80 en 81, van 1 Januari 1918 tot en niet 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 150, per jaar; aan C. J. L a n g e 1 a a n, 2 H.A., 80 c.A. grond, gelegen in den Noordpolder nabij de Hoefkade, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A C, No. 50, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 261,per jaar; aan K. Barendregt, 3 H.A., 73 A., 93 c.A. grond, gelegen in den Escamppolder aan den Houtweg, kadas- taal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie M, Nos. 261, 262, 286, 287, 288, 289, 290, 492, 528, 529, 530, 531, 532 en 533, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922. tegen een huurprijs van f 750,per jaar en 2 H.A., 10 A., 40 c.A. grond in den Escamppolder nabij den Leijweg. kadastraal 'bekend als gemeente Loosduinen, Sectie N, No. 413, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 345,per jaar; aan S. van P r o o s d ij, 1 H.A., 3 A., 64 c.A. grond in den Escamppolder nabij den Leijweg, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie N, No. 343, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 170,per jaar; aan de Maatschappij ter uitvoering van werken voorheen onder de f i r m a J. v. d. Elshout Gzn.. ongeveer 60 A. grond, gelegen in den Noordpolder aan den Rijswijkscheweg, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A I, No. 504 ge deeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 275, aan de Gebroeders W. en A. van Eek, 5 H.A., 12 A., 10 c.A. grond, gelegen in den Noordpolder tusschen de Hoefkade en de spoorbaan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A C, Nos. 71 tot en met 77, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1920, tegen een huurprijs van f 770,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 102