21 1 1 57 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. ■1 Voor de werkplaatsen. i 3 omvormers. 4 electromotoren. 1 lintzaag'. 3 boormachines met machinale aandrijving. 1 boormachine voor handkracht. 1 transportabele electrische boormachine. 7 kelderwinden. 3 vijzels. 9 aambeelden. 1 blaasbalg. 7 smidsen. 3 veldsmidsen. 1 stuikmaehine. 1 machine voor het boren van busgaten in naven. 1 machine voor het inbrengen en uithalen van wagen- bussen in naven. 1 wielband-buigmachine. 3 ponsmachines. 1 loopkat. 4 westontakels. 32 bankschroeven. 1 draadsnijmachine. 1 groeven-machine voor plaatijzer. 2 amaril-slijpmachines. 22 houten kruiwagens. 6 ijzeren handveegvuilwagens. 1 magazijnwagen (paardenwagen). 1 (handwagen). 1 steekwagen (handwagen). 1 sintelwagen 3 bascules met gewichten. 1 weegbrug. 2 hefboomen voor wagons. 1 loopkat. 1 ladder.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1030