Pï 21 21 - III. Transporteeren Transporteeren VERKORTE ADMINISTRATIEVE REKENING DER EXPLOITATIE KOSTEN VAN DEN GEMEENTELIJKEN REINIGINGSDIENST IN 1918. i 61 60 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Bijlage C. UITGAVEN. Salarissen der ambtenaren I. 1. f 75.364'215 5.687 2b; Paarden en Mechanische Tractie. II. f 11. I. het 35.480 U III. 1.010 31» 1' 60 88 1.080 11*- IV. f 13.439 41 V. f idem 15.482 ól5 f 51.384 - VI. idem f I 1.106 88 T> 1? r> n 37.380 22 106.652 13 Mechanische Tractie. Stroom tramsproeiwagen auto-aschwagens INKOMSTEN. 412 20» 4.275 71 1.494 20 9.300 40 r> verleenen 5? n diensten 474 71 1.086 96 7.271 25 6.286 75 12.876 105 5' 2. c. d. e. f- Ontvangsten wegens vergoeding voor toezicht en administratie inzake ontsmettingsdienst idem wegens den verkoop van paarden paardenmest van paarden- idem voor vergoeding wegens geplaatste of beschadigde privaattonnen idem wegens het ledigen van beerputten idem wegens den verkoop van faeealiën idem wegens de levering van materialen aan andere diensten idem wegens den verkoop van afgekeurd materiaal wegens het verrichten gewone werkzaamheden Afhalen van diverse stoffenI Ledigen van kolken Schoonmaken van particuliere terreinen. Wegvoeren van op den aschstaal aange bracht puin, fabrieksafval en dergelijke i Werkzaamheden voor andere gemeente- diensten Diversen Paarden. a. Voeding en ligging b. Staldienst, voederbereiding, geneesk.hulp Zadelmakerij, arbeidsloonen levering Beslag, arbeidsloonen levering g. Huur van paarden h. Aanschaffing, uitbreiding eu vervanging van paarden i. Stalbenoodigdheden, enz Huur voor bergruimte 1.187 55 4.161 59» 8.090 35 1’ f 36.496 20 f 11. h. c. Benzine en olie d. Vervoer van vuil per spoor 39.620 10 5.34 9 30» 8.101 33 12.147 38 8.752 14 3.266 92» 4.326 335 496 68 20.339 08» 4.124 10 I 128 75 f 496.595 92« 16.317 60 I Kosten voor onderhoud van het materieel. a. Arbeidsloonen der ambachtslieden b. Gereedschappen, olie en kolen. c. Verfwaren, enz d. Hout, enz e. Onbewerkt ijzer, enz •f. Kleine ijzerwaren, enz g. Diversen h. Huur, onderhoud van vaartuigen i. Onderdeelen materieel j. Diverse herstellingen k. Berging van materieel 52.929 45 180 10 l| 250— R 299.097 065 idem wegens den verkoop van straatmest wegens den verkoop van lompen, I papieren, metaal, enz idem wegens den verkoop van diversen idem wegens den verkoop van slakken idem wegens den verkoop van groenteafval en etensresteni 6.055 40 ff 15.565 52 3.404 15»! 3.351 53 f180.394 775 30.246 72» 2.634 04»;| 8.581 75» 4.444 51» 12.400 05 7.035 65 3.065 98» 10.886 15 f144.452 17 van buiten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1033