21 21 ff Transporteeren Transporteeren 69.585 80 4.995 02 II 4.564 4.213 445 7.819 705 7 62 63 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. INKOMSTEN. UITGAVEN. 496.595 925 f 144.452 17 Transport IV. f VIL 39.12908 y y VIII. 20.728 24 v> 1.253.487 41 Saldo kosten voor de Gemeente. en Y 57.092 32 Y V. f Y 13.565 VI. Y I Y Y Y 381.449 245 VIL Y f Y 12.495 60 VIII. n y Y Y Y Y Y if 1.457.796 90 f 1.144.617 46 Ontvangsten wegens terugbetaling der kos- j ten voor de warmwatervoorziening. 1.617 11.948 5.490 06 2.345 70 8.359 575 4.136 025 14.273 77 3.572 91 17.781 375 2.130 30 3.457 23 8.040 975 Aanschaffing van nieuw materieel. a. Rollend materieel b. Verschillend klein materieel. f 30.334 60 125.012 98 8.759 99 17.212 54 1.181 76 917 50 f 250.450 865 39.820 41 183.419 37 idem wegens vergoeding der kosten voor de vuilverbranding Transport Aanschaffing materialen, gereedschappen, enz a. Bezems, rolbezems, enz b. Gereedschappen, enz c. Kwasten, touw, borstelwaren, enz. d. Gummiwaren, enz. e. Ontsmettingsmiddelen f. Zout en zand g. Water voor besproeiing der straten stofbindende middelen h. Diversen Arbeidsloonen v. straatreiniging en besproeiing a. Veegdienst (vegen) b. (vervoer) c. Ophalen asch en' vuilnis d. Schoonhouden urinoirs e. Ledigen straatkolken f. Sproeien g. Sneeuwruimen Arbeidsloonen voor verzamelen der faecaliƫn a. Tonnenstelsel b. Ledigen van privaatputten Kosten van verwerken en vervoeren der opge- haalde stoffen en verschillende andere werk zaamheden op den aschstaal. a. Verwerken der opgehaalde stoffen b. Vervoer van waardeloos vuil c. Diverse werkzaamheden op den aschstaal d. Afvoerkosten der slakken e. Loonen (verkoop schillen)j f. Verkoop bagger

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1034