21 21 Transporteeren Transporteeren 65 64 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. UITGAVEN. INKOMSTEN. !f 1.144.617 46 If 1.457.796 9( Transport Transport X. n n n ■n n V) n n n 250.568 71» 15.253 07 LI. 7.680 10 3.971 14 11.651 24 •n LIL 177 94» f en Y) 2.618 89 f 1.457.7969 w I X 10.741 59 1.431 30» 12.792 35 40 061 O66 33.968 24 13 50 32.498 51 4.764 64» 724 77 i 100 1.032 44» 107.701 23» 869189 2 73» 1.56832 n f 1.424.709 37» 5 3.614 06 1.125 Algemeens kosten. a. Kantoorbeh., drukwerk, postzegels, enz. f b. Reis- en verblyf kosten, abonn. tram, rijloon| c. Verlichting, waterverbruik, brandstoffen. d. Loonen bij ziekte e. Loonen by verlof en op feestdagen f. Verpleging van werklieden g. Dienstkleeding h. Dienst in het magazijn i. Voorschotten voor vracht, enz j. Schoonhouden 'der gebouwen en onder houd van meubilair k. Voorbereiding der vuilverbranding l. Huur van posthuizen m. Bijdrage in de kosten van verzekering tegen oneerlijkheid en berooving n. Onvoorziene uitgaven o. Duurtebyslag ambtenaren en werklieden. Diensten voor particulieren. a. Loonen Onderhoud van- en herstellingen en vernieuwin gen aan de terreinen, gebouwen, enz. a. Onderhoud der terreinen en gebouwen, f b. Herstellingen en vernieuwingen aan ge bouwen, meubelen en stoffeering I, c. Herstellen stormschade Onderhoud haarden en kachels, jaarlijksche schoonmaak, enz. in eigen beheer. a. Onderhoud haarden en kachels b. Jaarlijksche schoonmaak, witten schoorsteenvegen c. Onderhoud tuin d. Kleine herstellingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1035