21 21 67 66 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. UITGAVEN. INKOMSTEN. f 1.424.709 375 Transport Transport 601 55 Hulpverleening bij het opvangen van honden lil. 5> .IV. Warmwatervoorziening. Installatie. f 4.726 69 f 27.759 29 f 1.457.796 9O5 a. Arbeidsloonen b. Materialen 1.815 04 2.911 65 |l f 1.457.796 795 135 12.788 925 420 70 13.097 53 657 ;f 1.457.79619 Exploitatie. a. Onderhoudskosten b. Arbeidsloonen;. c. Waterverbruik d. Levering van stoom e. Drukwerk, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1036