I I as f i i O g s s> s o 21 21 301 32 137 182 39 71',2 126 185 21 f 1,— |f 5,— 6 1 2 3 226 9 42 14 70 71 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Overzicht van de straft rer de jaren 1906—1918. Bijlage F. 1910 1909 1911 1912 JAAR. 1907 1913 190(> 190* 1914 1915 1910 1917 1918 101 130 134 197 217 136 155 153 121 119 81 82 127 111 123 100 35 20 26 16 12 12 15 9 11 8 7 10 8 1 2 1 3 3 3 1 2 6 6 3 14 26 48 32 25 162 229 73 6 1 58 3 7 81 1 1 87 1 3 8 673 147 78 3 2 1 584 41 45 236 6 18 266 371 324 47 227 757 613 144 133 177 54 f 17,54 o 1 1 275 267 194 73 f 60,48 124 179 236 65 267 449 386 63 343 158 141 17 212 925 796 129 f169,42» 1 9 6 6 5 46 239 423 356 67 58' 2 76 92 23 3 1 122 274 335 271 64 f 80,74 21 1 6 3 1 1 17 2 4 217 13 33 27 1 2 2 2 3 1 3 325 9 42 262 367 66 5 3 55 227 330 175 5 3 2 209 7 56 3 1 7 199 I 8 39 I 6 2 4 3 I 1 2 15 1 1 174 244 93 f 21,8 25 3 oo 2351 162 228 41 r 5,30 •e a <D b£ 9 bD e ts bc 184>/2 182 250 66 2,- 6 2 I 4 318 192 i 172 20 j Aantal werklieden aan wie straf moest worden opgelegd Aantal werklieden aan wie geen straf behoefde te worden opgelegd Totaal aantal straffen a. wegens kleine vergrepen b. ernstige Bedrag der geldboeten in le instantie Aantal uren strafdienst aantal werklieden Voorwaardelijke straf J gevallen Herhalingen binnen den gestelden termijn. Bedrag der schadevergoedingen in le instantie. Beroepen bij het Scheidsgerecht Gehandhaafd door het Scheidsgerecht Gewijzigd door het Scheidsgerecht Nog geen beslissing genomen op 31 December Redenen waarom en aantal keeren waarvoor straf is toegepast Te laat komen Vergeten van den contrólepenning .Niet opvolgen van diverse dienstvoorschriften. Dronkenschap en zich begeven in een herberg in diensttijd Beschadiging van dienstkleeding, materieel en eigendom van particulieren Paardenmishandeling Diefstal en zich toeëigenen van afval Plegen van handtastelijkheden en toebrengen van lichamelijk letsel Wegblijven zonder bericht en voorwenden van ziekte Wangedrag en dienstweigering Diversen 156 216 46 f 19,30 f28.97» f 15,25 f 10 5 5 26571 174‘/i 150 209 55 f 18,95 f 1,— 3 1 2 286 296 235 61 f1631® 75,89» 273 225 116 10!» f 58,73 f 49,29 f 59,87 f 44,22 f 62,14 f 25,75 f 11.89

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1039