li I I 1 101 aan E. P. H u 1 s e 1 in a n, 1 H.A., 70 A. grond, gelegen tusschen den Rijswijkscheweg en den Trekweg, kadas traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A I, No. 553 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 Decem ber 1919, tegen een huurprijs van f 300,per jaar; aan J. A. S t a p e 1, 3 H.A., 62 A., 62 c.A. grond in den Veen- en Binckhorstpolder, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A P, Nos. 294, 321 en 322, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 575,per jaar; aan de Naamlooze Vennootschap „V i s c h h a n d e 1, Reederij en Voer mander ij, voorh. Frank V r o 1 ij k, 6 H.A., 29 A., 34 c.A. grond, gelegen in den Escamppolder, aan den Leijweg en aan de Middenwate- ring, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sec tie N, Nos. 474, 475, 610 en 457, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 945, per jaar; aan A. van der Wiel, 3 H.A., 91 A., 50 c.A. grond en water in den Zusterpolder, langs de Stoomtrambaan der Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij en aan de Kempstraat, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A B, No. 1195 geheel, Nos. 1203 en 3049, beide gedeeltelijk en No. 3007 geheel, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 435,— per jaar; aan A. den E n g e 1 s e n, 1 H.A., 13 A., 58 c.A. grond in den Veen- en Binckhorstpolder, aan de Binck- horstlaan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie A P, Nos. 797 en 264, beide gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 190,per jaar; aan M. de G r e e f, 4 H.A., 85 A., 99 c.A. grond in den Noord- en Zusterpolder, tusschen de Hoefkade en de Laak, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A C, Nos. 55 tot en met 58, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 685,— per jaar; .1®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 103