21 J Bijlage G. OVERZICHT VAN HET AANTAL, DEN DIENSTTIJD EN DEN LEEFTIJD DER PAARDEN VAN DEN GEMEENTELIJKEN REINIGINGSDIENST. -ee SU A 3 I 123 Overgedaan aan de Brandweer Gestorven Verkocht Gestorven Verkocht Gestorven Verkocht Gestorven Verkocht Gestorven Verkocht Gestorven Verkocht Gestorven Verkocht Overgedaan aan de Brandweer Terug van de Brandweer I 130 Aanwezig op 31 December 1913: Overgedaan aan de Brandweer Terug van de Brandweer Aanwezig op 31 December 1918: Aanwezig op 31 December 1916: I 218 i '"gekocht de met nevenstaande stamboek- "linmers aangeduide paarden in de ver killende dienstjaren. I 134 Voor de bepaling van den leeftijd kan aangenomen worden, dat de paarden bij aankoop gemiddeld 6 jaar oud zijn. I 192 279 —293 280 -094 -281 Aanwezig op 31 December 1909: I 109 knwezig op 31 December 1911: i‘aar Gestorven Verkocht 1 Aanwezig op 31 December 1910: Gestorven 1915 Verkocht 50,52,53, 68,69,70 58 1897 1896 1898 1899 1900 1902 1901 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1910 1914 1915 1916 1917 1918 486 4f4 498 484 495 205 228 20 42 66 248 236 343 295 3 4 5 5 6 7 9 8 14 12 14 28 23 22 Nos. 25 59 136 2,' 3 30 33 110 *10 167 3 4 2 1 6 6 8 7 13 12 14 20 25 24 21 22 Nos. 87 7, 6 13 1, 4 10 28 31 62, 65 137, 145 97 159 141 1 1 4 7 6 10 10 10 23 18 21 23 24 Nos. 151 195 55 5 15 21 26 36, 39 46 73 94 n 3 2 5 5 9 5 18 9 21 21 23 23 17 21 Nos. 191 19 27 161 44 76 237 1913 189 2 5 1 4 5 4 6 16 20 15 20 21 20 19 19 Nos. 152 193, 201 263 1914 29 38 47 49, 56 67 80, 84 99, 100,106 118, 126 174 232 2 4 3 5 3 2 13 14 18 19 19 20 18 28 Nos. 34, 35 63, 64, 71 92 140 235, 245 n 12* 2 2 3 3 2 2 15 13 16 16 16 28 16 23 57 Nos. 309 1916 72 112, 122 91, 93, 102 138, 157 164 254, 261 2 2 3 2 1 9 2 13 11 15 13 26 15 14 22 25 Nos. 220 1917 117 146, 147 175,176,180 184 22 32, 37 81, 83 229, 241 r 1 1 2 1 6 10 9 12 13 24 22 25 40 Nos. 246 306 1918 156 197 268 r> 342 1 1 2 1 3 5 8 10 12 14 9 21 23 24 39 I 234 348 40, 45 186 198, 202 75, 78, 85 n •n Aanwezig op 31 December 1914: 158 paarden resp. afkomstig van de boven neven staande kolommen vermelde dienstjaren. Aanwezig op 31 December 1915: 164 paarden resp. afkomstig van de boven neven staande kolommen vermelde dienstjaren. 24 23 60 48, 54 95 89 116 120 127 135 108, 150 150 176 176 168 169 170 171 181 181 215 225, 226 227 206 96 —97 —98 —99 101 44ü 149 I 233 -484 74 77, 79, 82, 86 183 162, 178 181, 194, 196, 200 214 224 238 239 240 ~?tl 310 I 311 312 313 314 315 316 317 318 13, 14, 16, 17, 18 51 —69 61 139 449 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 203 204 148 150 282 283 284 286 287 288 289 290 291 292 333 334 335 336 337 338 339 340 341 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 307 j>08 •TV 77 344 345 346 347 -848 349 350 351 352 353 354 355 356 357 158 paarden resp. afkomstig van de boven neven staande kolommen vermelde dienstjaren. Aanwezig op 31 December 1912: 161 paarden resp. afkomstig van de boven neven staande kolommen vermelde dienstjaren. 188 paarden resp. afkomstig van de boven neven staande kolommen vermelde dienstjaren Aanwezig op 31 December 1917 169 paarden resp. afkomstig van de boven neven staande kolommen vermelde dienstjaren 168 paarden resp. afkomstig van de boven neven staande kolommen vermelde dienstjaren 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 -342 329 330 331 332 153 154 155 142 456 143 -ttï 144 -145 -146 242 249 -863 -268 243 250 -344 230 244 251 -234 —243 208 209 210 “224 211 “225 212 “226 213 -227 -44-1 —245 I 216 217 88,90, 104 115>i 19,121 |131,132 Paarden resp. afkomstig van de boven neven- piande kolommen vermelde dienstjaren. 2 ld° s^er^te a^ovoerde nummers zijn met rood door- 98,103, 105| 114, 12 8, 9, 11 285, 293 158 172 439 173 160 444 165, 166, 179 1913 231 —99 4+4 449 -94 49» 111 -44 -496 -44 107 -89 4+4 —89 -409 449 4-4 124 125 I -352 -23-2 -246 253 247 -254 255 256 257 258 259 I 260 261 -46*2 219 182 -496 -296 —220 -829 483 -497 207 4-84 -498 185 199 446 -290 u 187 -291 9 188 1 on tttTo i 190 -494 -493 -494 444» 189 446 434) j 252, 262 269 265 270 266 271 -385 267 272 273 274 j 275 276 277 278 Paarden resp. afkomstig van de boven neven- “’ande kolommen vermelde dienstjaren. -449 133 44 434 441 435 113, 128 20 r» 61r nn» cili nr VOY» zlzA 1-kzv 14 19 17 18 Paarden resp. afkomstig van de boven neven- Wnde kolommen vermelde dienstjaren 15 18 18 281, 294 482 446 163 177 466 486 41 221 222 223 12 488 432

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1040