a 1 Bijlage J. dec: R= n= rd tr r ...r 1 **7 Grapliische voorstelling van het aantal ziektedagen per week by het personeel van den Gemeentelyken Reinigingsdienst te ’s-Gravenhage over het jaar 1918. APR" MEI JULI JAH. FEB.' MRT JUNI AUG,SEPT OCT NOV: J j deg: JUNI JULI AUG SEPT OCT.' NOV: JAW. FEB mrt: APR MEI - GEWOON ZIEK. ONGEVALLEN. MrtTAL a*4en - 1*0- —100- - 90- - 60- - 70- - 60- - 50- - 40- - 30- - 50- - 10- - 430- - 420- - 410- - 400- - 390 - 300 - 370 - 3fcO -350- - 340 - 330 - 320- - 310- - 30C - 290 - 2Ö0 - ZfO - 260 - 250- - 240 - 530- - 220 - ilO- - 200 - 190 - IÖO- - 170- - 160- - 150- - IAO- - 130- - 120-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1043