Bijlage K. v. Graphische voorstelling van het aantal ziektedagen per j aa r b\j het personeel van den Gemeentelijken Reini gingsdienst te ’s-Gravenhage over de jaren 18911918. R k N v o o i. -14000 -11500- -15000 -12500- -12000 -H500- -IIOOO -10500- -10000- -9500 -9000 -<9500 -<9000 -7500 -7000 -6500 -6000 - 5500 —5000 -*500 -4000 - 3500 -5000 -25OD -2000 - <500 1000 500 H O NtE VALLEN I. II. J lil. IV. C.EWOON ZIEK Onder de werking van het toenmaals bestaande ziekenfonds, gevormd uit bijdragen van het deelnemend personeel 1891—1896. Onder de werking van het besluit om na 4 dagen ziek zijn uit de gemeentekas het volle loon uit te betalen gedurende 10 weken 18981901. Onder de werking van het besluit om van den eersten dag af aan uit de gemeente kas het volle loon uit te betalen gedurende 10 weken 1902—1905. Onder de werking van de desbetreffende bepaling in het werkliedenreglement, de eerste week half, by langoren duur tot ten hoogste 3 maanden vol loon met by- betaling der eerste woek: daarna 3 maanden 70% 1906—1911. Onder de werking van het werkliedenreglement 1911 en van den Ge in een teiy ken Geneeskundigen dienst 1912.--

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1044