22 4 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. >5 984 Totaal 2263 gevallen. 1) Hieronder komen zes gevallen voor waarby gelijktijdig èn roodvonk èn diphtheritis geconstateerd was. Nevenstaand staatje geeft een overzicht van de mate, waarin eerstgenoemde ziektegevallen over de 12 maanden van het jaar voorkwamen: boeken van de R.-K. Bibliotheek aan de Helmerstraat en van de Kinderbibliotheek aan de De Riemerstraat. 75 9 31 538 88 20 Aan verschillende toekomstige huisbezoekstérs en ver pleegsters van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding van Tuberculose werd ook dit jaar gelegenheid gegeven tot het bijwonen van ontsmettingen in woningen. Deze gevallen bleken bij nader onderzoek niet als danig te moeten worden aangemerkt. Er kwamen geen wijzigingen in de organisatie of in de werking van den dienst. In den loop van het jaar werd aangifte gedaan van het waarnemen van: 633 gevallen van roodvonk, diphtheritis. febris typhoïdea. meningitis cerebrospinales epi- demica. scabies. Bovendien werd aangifte gedaan van het waarnemen van: 7 vermoedelijke gevallen van roodvonk. diphtheritis. febris typhoïdea. meningitis cerebrospinalis (epidemica. zoo- Aangiften van gevallen van besniettelijke ziekten, genoemd in de Wet van 4 December 1872 (Stbl. 134).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1048