22 5 over ,7 I Men. cere- brospinalis j epidemica. Mede wordt hier een overzicht gegeven van het vóór komen van verschillende besmettelijke ziekten over de laatste tien jaren. AANGIFTEN V. GEVALLEN V. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. MAAND. Roodvonk. 7 Totaal 538 2263 633 20 984 88 Febl._ Men. cere- tvph. I brospmahs 1 enidemica. Totaal. JAAR. 2 i 984 5) 1 1 3 1 1 4 1 2 Januari Februari Maart April Mei. Juni Juli. Augustus. September October November December Sca bies. 1 4 50 48 20 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 I Totaal. Sca bies. i Febr. Typh. 216 232 260 213 209 293 354 353 438 538 2 5 7 8 4 7 18 9 13 8 343 664 910 506 479 682 826 695 1022 2263 114 86 90 100 113 132 153 223 294 339 286 333 25 28 36 18 26 41 43 2) 31 76 88 40 45 50 47 59 57 48 39 39 33 30 51 1 2 3 4 2 33 3) 125 194 219 204 209 101 403 I 610 275 244 347 425 259 460 3) 633 4)j y Fokken. epia*emica. I Diphthe- i ritis. 0 Hieronder komen drie gevallen voor waarbij gelijktijdig èn roodvonk èn diphtheritis geconstateerd waren. 2) Hieronder komt één geval voor waarbij gelijktijdig èn roodvonk èn diphthe ritis geconstateerd waren. 3) Met ingang van 24 Juli werd scabies voor een jaar in de Wet van 4 December 1872 (Stbl. 134) opgenomen. 66 39 35 44 45 67 67 2) 50 43 Rood- i Diphtb vonk. I ritis. 1) Onder deze getallen zijn begrepen twee gevallen waarbij gelijktijdig èn rood vonk èn diphtheritis geconstateerd waren. 2) Onder dit getal is begrepen één geval van typhus exanthematicus. 3) Onder dit getal is begrepen één geval waarbij gelijktijdig èn roodvonk èn diphtheritis geconstateerd waren. 4i Onder dit getal zijn begrepen zes gevallen waarbij gelijktijdig èn roodvonk èn diphtheritis geconstateerd waren. Met ingang van 24 Juli werd scabies voor een jaar in de Wet van 4 December 1872 (Stbl. 134) opgenomen. 77 2) 38 62 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1049