1 22 i INRICHTINGEN EN MATERIAAL. K.G. 5J flesschen. pakken. 475 313 502 2707 56 10 Uitvoering. De uitvoering van het ontsmettingswerk bleef geschie den op dezelfde wijze als reeds in vorige verslagen werd beschreven. In verband met de schaarschte van formaline en met het in het jaar 1914 ontvangen schrijven van den Centralen Gezondheidsraad te Utrecht, werd de formaline-ontsmef- ting ook dit jaar in vele gevallen achterwege gelaten en dan alleen een mechanische ontsmetting met andere ont smettingsmiddelen toegepast. Vermelding verdienen de volgende werkzaamheden en de in verband daarmede getroffen maatregelen. In Juni kwamen in het Gesticht „de Voorzienigheid” aan den Oude Scheveningsehe weg, 28 gevallen van roodvonk flacons a 100 stuks. 258.5 K.G. 405 262 165.5 20 stukken. 47,5 K.G. 197,5 418,5 10 1280 140 40 73 3 3 In den loop van het jaar werd o.a. verbruikt aan: formaline spiritus ammoniak lysol creoline sublimaatpastilles sel de soude oleïne chloor soda- groene zeep sunlight zeep en badzeep marseillaansche zeep witte zeep savonine potaschzeep bleekwater waterglas zoutzuur zwavel cimexim rolwatten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1051