22 8 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. roodvonk Transporteeren 508 ontsmettingen. I 505 woningen. 3 scholen. Ingevolge de Verordening voor den Gemeentelijken Ont- smettingsdienst had kosteloos ontsmetting plaats in alle woningen, waarin een der besmettelijke ziekten, genoemd in de wet van 4 December 1872 had geheerscht, alsmede van dé daarvan afkomstige goederen en wel wegens: voor. In verband hiermede werden 3 voorloopige ontsmet tingen uitgevoerd, waarna de eindontsmetting plaats had, welke 2 dagen vorderde. Op verzoek van de Directie van het Openbaar Slachthuis wordt de dienstkleeding van het personeel van dit bedrijf door dezen dienst gewasschen. Voor rekening van Gemeentewerken werden 12 woningen, eigendom der Gemeente, van ongedierte gezuiverd, terwijl in overleg met het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht op aauvraag van en tegen betaling door belanghebbenden 4 woningen werden gezuiverd. In het geheel werden van 11 gemeentescholen, waarin militairen gehuisvest waren, de privaten en urinoirs ge reinigd en ontsmet en werd in 9 scholen ontsmet wegens het voorkomen van verschillende ziekten. Op aanvraag van de Gemeentepolitie^ had 91 maal ont smetting plaats van aan onbehuisden Verstrekte nacht legers. Verder werden voor verschillende noodziekeninrichtingen eenige malen groote partijen goederen ontsmet, welke af komstig waren van hier ter stede verblijvende vluchte lingen. Ten slotte werden te Rijswijk (Z.-H.) 17 woningontsmet- tingen uitgevoerd en wel 12 maal wegens roodvonk, 1 maal wegens meningitis cerebrospinalis epidemica en 4 maal wegens diphtheritis, terwijl 5 maal ontsmetting plaats had alleen van goederen en wel 2 maal wegens tuberculose en 3 maal wegens scabies.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1052