22 (vermoedelijk) febris typhoïdea •9 UITVOERING. Transport roodvonk (vermoedelijk) diphtheritis (vermoedelijk) scabies een 12 woningen te Rijswijk (Z.-H.) Hiervoor werd ontvangen f 215,04. roodvonk meningitis cerebrospinalis epidemica diphtheritis (vermoedelijk) meningitis cerebrospinalis epidemica 1 woning 4 woningen Verder hadden mede plaats 366 woningontsmettingen we gens het heersehen van de navolgende, niet in de wet van 23 5 barakken. 1 ziekeninrichting. 2 woningen. 521 508 ontsmettingen. 3 ziekeninrichtingen. 28 barakken. 1 wijkgebouw. 2 woningen. 511 woningen. 1 school. 4 ziekeninrichtingen. 9 barakken. 6 woningen. 72 1 vaartuig. 4 barakken; 2 woningen. Onder dit aantal zijn begrepen 26 ontsmettingen wegens gevallen, die in 1917 waren aangegeven, terwijl op 31 De cember 1918 nog 51 gevallen loopende zijn. Bovendien werd eenige malen tegen betaling in andere Gemeente ontsmet en wel wegens: Totaal 1704 ontsmettingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1053