22 10 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. Totaal 366 ontsmettingen. 2 scholen. Van deze 366 ontsmettingen geschiedden 125 tegen vergoe ding, waarvoor in totaal f 3.096,655 ontvangen werd. sarcoptes trachoma kinderverlamming septichaemie spaansche griep onbekende ziekte zuiveren diversen spaansche griep met long ontsteking - pediculose roode hond lues bronchitis favus paratyphus sepsis waterpokken scabies wondroos kanker longontsteking mazelen angina kinkhoest 4 December 1872 genoemde ziekten, alsmede van de daarvan afkomstige goederen en wel wegens: tuberculose190 woningen (w.o. 47 wo ningen op aanvrage der ’s-Gravenh. veree- niging tot bestrijding van tuberculose). 6 woningen. 13 11 23 4 3 54 woningen. 17 1 woning. 1 1 1 2 woningen. 2 2 1 school. 1 woning. 1 1 1 1 school. 1 woning. 16 woningen. 3 pakhuizen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1054