22 153 malen. 179 14 258 2 98 20 16 145 58 2 47 1030 11 UITVOERING. goederen plaats Ziekenhuis 2354 malen. Totaal 18 ovenvullingen Totaal .2263 vullingen. zoowel wegens wel als 1872 genoemde ziekten, der waschmachine en 7 196 12 91 26 Van deze 2354 ontsmettingen geschiedden 375 tegen ver goeding, waarvoor in totaal f 1.194,67 ontvangen werd. Bovendien had ontsmetting alleen van voor: Kinderziekenhuis Groene Kruis Roode Kruis (Hoofdeomitè) Gemeente R.-K. Bronovo Ziekenverpleging Duinstraat Sophia Stichting Wijkverplegingen Lighallen Eerste Hulpdienst Zuigelingen-klinieken Particulieren (w.o. 150 malen op aanvrage der ’s-Gravenh. vereeniging t. bestrij ding v. tuberculose). Kraamvrouwenkliniek Diverse inrichtingen Gemeente Gasfabrieken Politie Openbaar Slachthuis (wasschen) Bovengenoemde ontsmettingen, niet in de wet van 4 December vorderden het geregeld gebruik bovendien: in de inrichting ie 's-Gravenhage Scheveningen 1519 ’s-Gravenhage 310 formaline-kastvullin- Scheveningen 416 (gen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1055