22 142758 K.G. 99856 26156 31901 12 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. zoodat in totaal behandeld werden 300671 K.G. Totaal 394 malen. Ongerekend het aantal wegens niet in de wet van 4 December 1872 genoemde ziekten: in de stoomovens formaline-kast wasehinrichting 81190 K.G. goederen 12153 6513 225 malen. 169 Het kosteloos afhalen geschieddè 153 malen. Het ontsmetten van de zitplaatsen en de leermiddelen van de patiënten in de school geschiedde: in Gemeentescholen particuliere malen ontsmetten van de eigen rijtuigen voor het vervoer van lijders aan een besmettelijke Voor het wasschen van de dienstkleeding van den Ge meentelijken Reinigingsdienst werd aan den Ontsmet- tiugsdienst vergoed f 4.936,15. en aan dienstkleeding van den Gemeente lijken Reinigingsdienst: in de wasehinrichting Hierbij werden behandeld: wegens wel in de wet van 4 December 1872 genoemde ziekten: in de stoomovens formaline-kast wasehinrichting 93694 K.G. goederen 29824 19240 van goederen ter vernietiging aan dienstkleeding van den Ontsmettings- dienst en aan lijf- en bedgoederen van de cbservatie-inrichtingen in de formaline-kast 19560 K.G. goederen wasehinrichting 6596

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1056