22 13 UITVOERING. 3 J, 2 ,5 Totaal 227 personen 53 Totaal 1016 patiënten. Onder dit aantal zyn begrepen 10 gevallen, waarbij gelijktijdig èn roodvonk èn diphtheritis geconstateerd waren. 1 roodvonk diphtheritis scabies longonsteking zuiveren In het geheel werden in de observatie-inrichtingen opgenomen wegens: Aan 131 personen, die zich in een besmette omgeving hadden opgehouden, werd in de observatie-inrichting aan de Koningstraat kosteloos gelegenheid gegeven een sanitair bad te nemen, waarbij gelijktijdig hun boven- en onder- kleeding werden ontsmet. roodvonk diphtheritis febris typhoïdea meningitis cerebrospinalis epidemica 1 5 20 mn, 2 1 Het meerdere malen per week afhalen van verband- stoffen geschiedde kosteloos van 32 inrichtingen tot ver pleging of behandeling van zieken. Door middel van de ziekenrijtuigen van dezen dienst werden vervoerd 1016 patiënten, lijdende aan een der ziek ten, genoemd in de wet van 4 December 1872, en wel wegens: 404 patiënten. 492 67 ziekte, werd 20 maal een niet tot dezen dienst behoorend voertuig ontsmet, waarmede een patient, lijdende aan een ziekte, genoemd in de wet van 4 December 1872, ver voerd was. 3. 1 1 5 voor 39 gev. Deze opname geschiedde in alle gevallen om de woning naar behooren te kunnen ontsmetten. 30 vr., 114 kind., voor 29 gev. 14 8 2 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1057