22 14 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. Totaal 69 patiënten. 99 99 99 99 99 overrijden, naar verdrinken, 8 3 12 16 34 wondroos mazelen kanker kinkhoest scabies tuberc. meningitis tetanus favus waterpokken kraamvrouwenkoorts tuberculose pneumonie pleuris met longontsteking Tenslotte had op last van den Districtsveearts ontsmet ting plaats van 4 paardenstallen in de maand Maart wegens het heerschen van dermatocoptes schurft, terwijl in 1 geval voor genoemde veeziekte alleen een bord met opschrift werd geplaatst en weggenomen. Voorts werd nog één bord geplaatst en weggenomen wegens vlekziekte en 10 Bovendien deden de ziekenrijtuigen dienst voor verschil lende ziekeninrichtingen en particulieren waarvoor f 228,90 werd ontvangen; voor zoover bekend kwamen hierbij voor 69 patiënten, lijdende aan besmettelijke ziekten, niet ge noemd in de wet van 4 December 1872 en wel wegens: 18 patiënten. 23 4 11 2 •2 1 patiënt. 1 3 patiënten. 1 patient. 1 1 1 Door middel van den lijkwagen zijn vervoerd naar de hieronder vermelde plaatsen 79 lijken van personen, voor zoover bekend, overleden aan de volgende oorzaken: 6 door plotseling overlijden, naar het lijkenhuis. hun woning. het lijkenhuis. hun woning. het lijkenhuis. een ongeval, als anderszins, naar verschillende plaatsen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1058