22 15 UITVOERING. De Directeur van den Gem. Ontsmettingsdienst, V. de Groot. borden geplaatst en 3 weggenomen wegens mond- en klauw zeer. Hiervoor werd ontvangen f 51,756. Voor de ontvangsten en uitgaven van dezen dienst wordt verwezen naar de verkorte administratieve rekening, welke als bijlage F aan dit verslag is toegevoegd. Als bijlage G is aan dit verslag toegevoegd een overzicht van de verrichte werkzaamheden, alsmede van de kosten in U de jaren 1911—1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1059