I 1 103 aan G. de Wit, 1 H.A., 95 A., 30 c.A. grond en water, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, tusschen de Schenk en de spoorbaan, kadastraal bekend als gemeen te ’s-Gravenhage, Sectie A P, Nos. 11, 12 en 13, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1925, tegen een huurprijs van f 107,per jaar; aan W. en M. den Duik Gzn., 3 A., 39 c.A. grond, gelegen langs den loswal aan de noord westzijde van de Visschershaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, Sectie A K, No. 4507, van 1 Juli 1918 tot en met 30 Juni 1921, tegen een huurprijs van f 305,10 per jaar; aan de firma H. As bergen Co., 7 H.A., 1 A., 90 c.A. grond in den Noordpolder tusschen de Laak en de Broeksloot, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven- aan de Brands toffe n-C om missie voor het District ’s-Gravenhage, ongeveer 55 A. grond aan de Slachthuiskade en den Laakweg, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A D, No. 3032 gedeeltelijk, van 16 Februari 1918 tot en met 15 Februari 1919, tegen een huurprijs van f 4950, aan C. T u i t, een gedeelte van het landgoed „Mariën- daal”, gelegen aan den Bezuidenhoutscheweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A S, Nos. 82, 85, 86, 87, 91, 92 en 93, groot 8 H.A., 85 A., 48 c.A., met schuur en tas van 1 Januari 1918 tot en met 31 De cember 1922, tegen een huurprijs van f 1510,— per jaar; ren Spoorweg Maatschappij, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A P, Nos. 575 tot en met 579. 187, 191, 192, 196, 201, 203. 204, 613. 758 en 760, alle geheel en Nos. 582 en 759, beide gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1919 tegen een huurprijs van f 1040,per jaar; aan W. van der Geest, ongeveer 6 H.A. grond, ge legen tusschen de Waldorpstraat en de Laakwetering, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhfige, Sectie A C, No. 334 gedeeltelijk en Sectie A D, No. 3038 gedeel telijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1919, tegen een huurprijs van f 180,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 105