I 18 I dienstkleeding voor het personeel. 22 VOORNAAMSTE MATERIEEL. 2 kleine wasehkuipen. 96 stofdoeken. 100 waschnetten. 12 waschteilen. 2 waschkisten. 4 rektafels. 104 lakens. 124 bonte handdoeken. 51 badhanddoeken. 18 wollen dekens. 230 zakken voor diverse diensten. 13 kleedingkasten elk met 4 afdeelingen. 2 linnenkasten. 15 ijzeren tonnen met beugelsluiting. 11 gegalvaniseerd ijzeren emmers met deksel. 9 bokjassen. 4 broeken. 10 petten. 8 paar beenkappen. 50 manchester kostuums. 100 witte kielen. 100 witte broeken. 100 witte petten. 50 blauwe kielen. 50 blauwe broeken. 30 paar pantoffels met beenstukken. 89 witte handdoeken. 5 dokters jassen. Observatiegebouw Koningstraat. 7 woningen, geheel compleet ingericht met badgelegen heid en voorzien van kleeding voor 40 mannen, 20 vrouwen en 30 kinderen. Observatiegebouw Vuurbaakstraat. 1 woning, ingericht met badgelegenheid en voorzien van 390 stuks onderkleeding voor mannen, vrouwen en kinderen. Foor veeziekten, 80 palen. 75 borden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1065