I i: 1 22 22 i OVERZICHT van de door den Gein. Ontsmettingsdienst verrichte iaainlieden, alsmede van de kosten in de jaren 1911—1918. -> l 3- 23 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. Bijlage G. OM8CHK I.I V 1 N G. 1911 1913 1914 1915 1916 1917 191S 91U Ir, 479 682 826 695 1.022 2.263 881 l'J 456 683 850 768 937 1.704 3 4 5 1.474 .9 1.606 2.072 2.186 1.951 1.974 2.263 67.370 n 6 11.876 n n n f 28.36 Jti. 1 2 16.943 17 18 Totaal aantal Vernietigingen van goederen Onteigeningen Schoolontsmettingen Personen opgenomen in de Observatie-inrichtingen Gebruikte baden Vervoer van pat lenten wegens in de Wet genoemde ziekten Vervoer van lijken Ontsmettingen wegens veeziekten Ovenvullingen inrichting ’s-Gravenhage Scheveningen Formalinekastvullingen inrichting 's-Gravenhage Scheveningen Uitgaven Ontvangsten Saldi kosten Subsidie van het Kijk 169 716 185 1.266 222 1.4J6 Volg- no. Aangiften van 'm de Wet genoemde ziekten Ontsmettingen van woningen en goederen wegens in de Wet genoemde ziekten Ontsmettingen van woningen wegens niet in de Wet genoemde ziekten Ontsmettingen alleen van goederen O 4 8 14.914 29.799 224 1.512 nog niet bekend. loonregeling, alsmede van 256 1.833 18 1.519 310 416 466 626 206 182 254 35 328 162 65.097 Kg. I 74.028 26.156 31.901 366 2.354 271 58 listallen) 4 f 29.88Ü 1.521 221 1.139 265 1.052 327 307 87 1.238 339 408 15 16 146 1.233 380 427 97 1.227 311 339 73 923 331 279 8 9 10 11 12 13 14 I 38.012 Kg. i 58.891 I 142.758 Kg. 99.856 o a r F S |6 >8 16 moteerd) iO ,3 300.671 Kg. 153 17 394 227 131 1.016 79 1 [(stallen) 4 148.080 Kg. I 332 50 262 487 428 63 jstallem 4 l (vaart) 30 1,41 f 36.189,435 f 41.212,34 f44.304.375 29.135 185.203 Kg. |l 387 53 334 467 157 565 59 [(stallen) 3 I (vaart) 35 li Met inbegrip van f 8380,— voor huur en inrichting der huizen aan den Parallelweg. De ■1 de hoogere kosten van materialen, brandstoffen, dienstkleeding en onderhoud. f61.289,38 f 66.865,835 f 130.183,475 7.041,99 9.786,17 f 59.823,84 5 f120.397,305 16.985,69 20.222,21 ing in vergelijking met 1915 is hét gevolg van de nieuwe salaris- en Totaal aantal vullingen Ontsmetten en wasschen van goederen Wegens ziekten genoemd in de Wet niet genoemd in de Wet Dienstkleeding Ontsmettingsdienst en goederen Observatie- I inrichtingen Dienstkleeding Reinigingsdienst 361 63 wagens) 46.732 Kg. 62.290 168.839 Kg. 310 27 288 421 174 567 67 (stal) 1 4.739 I 24.043 I 27.182 125.685 Kg. 301 68 164 412 I 19.838 31.390 213.547 Kg. 166 53 418 216 107 978 91 j (stallen) 2 16,035 3.559,875[ 2.921,765[„ 5.410,165 4.649,— ^•‘57 5 f 32.629.56 f 38^290.57 5 f38 894.21 f56.640,38 97,42 11.158.583 13.785.435|„14.762,60 56.756 Kg. I 79.044 Kg. 83.275

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1068