IL BIJLAGEN U9 VERSLAG VAN DEN TOESTAND GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE 4 over het jaar 1918. Nos 23 t/m 64 VAN HET DER ■f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1069