IV 44. n de Commissie van Toezicht op den Ge- 50. 51. 52. 53. 54. 57. 58. 59. 60. 61. 64. 62. 63. Zie het ALPHABETISCH REGISTER, achter deze bij lagen opgenomen. Verslag van het Haagsch Comité voor de Nationale feesten. Verslag der Vereeniging „Haagschê Volksspeelterreinen”. 55. 56. 45. 45a. 46. 47. 48. 48a. 49. n wijs. Verslag van de Commissie van Toezicht op den Ge meentelijken Cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan Bewaarscholen te ’s-Gravenhage. Verslag van den Directeur van den Gemeentelijken Cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan de Be waarscholen te ’s-Gravenhage. Verslag van de Gemengde Commissie voor Bewaarschool- akte-examens voor de Gemeenten Rotterdam, ’s-Gra venhage en Arnhem. Verslag betreffende de gesubsidieerde Bijzondere Be waarscholen. Alphabetische naamlijst der hoofden, onderwijzers en onderwijzeressen, werkzaam aan de openbare lagere scholen en naamlijst der hoofden en onderwijzeressen aan de Gemeentelijke Bewaarscholen, naar volgorde van benoeming. Verslag omtrent den Gemeentelijken Schoolartsendienst. Verslagen van de Commissiën tot wering van school verzuim. Verslag van de Schoolbioscoop. van Middelbaar Onderwijs. 49a. Verslag van de Commissie van Toezicht op de Vis- van de Commissie van Toezicht op de scholen betreffende de Openbare Éeeszaal en Bibliotheek, van Curatoren van het Gymnasium. omtrent het Christelijk Gymnasium. „Nederlandsch Lyceum”. R.-K. Lyceum voor Meisjes. v V «11 VIA V/'lllllU 1301A V «11 A VVXilVUl Up 1AC OVU'.nCll Middelbaar Onderwijs. scherijsehool. Verslag van meentelijken Handelscursus. Verslag van den staat van het Koninklijk Conservato rium voor Muziek. Verslag van den Raad van Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten. 52a. Verslag van het Haagsch Museum voor Kunstnijverheid. van de plaatselijke Commissie voor het Lager Onderwijs met daarbij behoorende bijlagen. Verslagen omtrent het onderwijs aan spraakgebrekkige leerlingen. Verslag betreffende de scholen voor zwakzinnigen. omtrent het Gemeentelijk Bewaarschoolonder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1071