I B i 105 aan J. H e r w e ij e r, 4 H.A., 88 A., 3 c.A. grond, ge legen in den Escamppolder aan den Leijweg, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie M, Nos. 659, 298 en 536, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 875,per jaar; en f 380,— per jaar; aan Th. Koot, ongeveer 3 H.A., 91 A., 60 c.A. grond, gelegen aan den Rijswijkseheweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A I, Nos. 528, 529, 530 en 504, alle gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 675,per jaar; aan J. A. Rietveld, 16 c.A. grond, gelegen nabij den Kranenburgweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A K, No. 4762 gedeeltelijk, van 1 Juni 1918 tot en met 31 Mei 1919, tegen een huurprijs van f 48,—; aan A. Sta m, ongeveer 5 A., 40 e.A. grond, gelegen in den Seg broek polder, nabij de Beek, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A N, No. 472 gedeeltelijk, van 15 Mei 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 8, aan J. Neeleman, ongeveer 80 A. grond, gelegen aan de Slachthuiskade en de Laak, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A D, Nos. 2710, 2583 een 3032, alle gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 65,per jaar; aan L. Neeleman, 2 H.A., 17 A. grond, gelegen in den Noordpolder, tusschen den Trekweg en den Rijs- wijkscheweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie A I, Nos. 296 en 297, van 1 Januari 1918 tot met 31 December 1919, tegen een huurprijs van aan A. Z u i d e r w ij k, den Hertenkamp van de bui tenplaats „Vreugd en Rust” tee Voorburg, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 50,—;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 107