I 106 aan J. W. T h ij s s e, ongeveer 5 H.A., 4 A. grond, ge legen aan den Westduinweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A K, No. 4762 gedeel telijk, van 1 Juli 1918 tot en met 30 Juni 1920, tegen een huurprijs van f 225,per jaar; aan J. en A. J. d e G r o o t, 1 A, 12 c.A. grond, gelegen aan de Breelstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A H, No. 1996, van 15 Juni 1918 tot en met 14 Juni 1919, tegen een huurprijs van f 45, aan L. J. M a n n i, ongeveer 10 A., 50 c.A. grond, gelegen nabij den Raamweg, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie X, No. 470 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 18,75; aan S. Weinberg, E. Fuchs en J. S c h n a b e 1, ongeveer 4 A., 60 c.A. grond, gelegen aan de Dirk Hoo- genraadstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, Secettie A F, No. 2563 gedeeltelijk, van 15 Mei 1918 tot en met 14 Mei 1920, tegen een huurprijs van f 575,per jaar; aan C. W. K n i g k r a m e r, ongeveer 3 A. grond, gelegen nabij de 2e Adelheidstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A P, No. 759 gedeel telijk, van 1 April 1918 tot en met 31 December 1918. tegen een huurprijs van f 5, aan W. G. F ii s s, een gedeelte van het landgoed „Mariëndaal”, gelegen aan den Bezuidenhoutscheweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A S, No. 70 gedeeltelijk, groot 28 A., van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 120,per jaar; aan C. A. T u y t, 73 A. grond, gelegen aan het Kanaal naar Scheveningen en de eerste sprank, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V,No. 3665, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 325,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 108