I 107 aan de Roeivereeniging „De L a a k”, onge veer 48 c.A. grond aan de Laakhaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A C, No. 335 gedeel telijk, van 1 Juli 1918 tot en met 30 Juni 1919, tegen een huurprijs van f 28,80; fi I aan J. van d e r T o o r n C z n., ongeveer 5 A., 49 c.A. grond, gelegen aan de Badhuiskade, met daarop staande gebouwen, alsmede een gedeelte open erf. een en ander kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A F. Nos. 1398, 1399 en 1400 alle geheel en No. 1402 ge deeltelijk, van 1 October 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs van f 1104, aan de Maatschappij „A ms t er d a m sc h Goede- renvervoer”, ongeveer 1 A., 62 c.A. grond, gelegen aan de Zwaardstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A H. No. 2625 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 50, aan de Naamlooze Vennootschap Maats c h a p p ij tot Exploitatie der Stoom wasscherij v/li Karei Roos, ongeveer 6 c.A. grond, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie U, No. 3992 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 7,50; aan de Naamlooze Vennootschap „Nationaal Grondbezi t”, 215 c.A. en 370 c.A. grond aan den Zeesluisweg, nabij de binnenvoorhaven der Visschers- haven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A K, No. 4762 gedeeltelijk, van 15 Juni 1918 tot en met 14 December 1918, tegen een huurprijs van f 292,50; -3 aan de T u i n b o u w v e r e e n i g i n g „Eigen A r- b e i d”, 1 H.A., 48 A., 10 c.A. grond, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A C, Nos. 78, 79 en 82, gelegen in den Noordpolder tusschen de stoomtram- baan en de spoorbaan van de Hollandsche Ijzeren Spoor weg Maatschappij, van 1 Januari 1918 tot én met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 315,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 109