i I J i I 7 1 I I Stemcyfer Sfemcfifer Hieronder volgt een opgave van de verschillende lijsten, welke bij de candidaatstelling ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 21 Mei 1918 zijn ingeleverd in den Kieskring VI (’s-Gravenhage), terwijl achter de namen der candidaten zijn vermeld de aantallen stemmen, die zij bij de stem ming op 3 Juli d.a.v. hebben verkregen. 2. 43 Stemcijfer 1696 Lyst No. 6. Stemcgfer 150 Staalman, A. P. Hartendorf, P. P. Kolthek, H. Croiset, H. Lansink Jr., B. Kelder, L. 223 15 11 3 3 5 22 28 12 9 140 10 17 1 2 4 '105 11 11 8 7 1 48 16 36 Staalman, A. Bokhorst, G. J. Peters, A. F. Spoor, H van Ree, H. A. van der Velden, C. H Alberda, J. W. Stroosnjjder, F. S. Dreekmeier, F. F. Oosterbaan, W. 358 12 60 12 955 293 284 95 182 292 55 94 61 134 Ketelaar, Th. M. Limburg, Mr. J Jacobs, Dr. A. H. Roodenburg, Mr. L. N. van Beresteijn, Jhr. Mr. Dr. E. A. Snyders, H Nolting, P van Raalte, Dr. A. van Aalten, Mr. 8. J. L.. de Vries Szn., K. 674 52 23 265 23 10 2674 Lijst No. 5. Lijst No. Dresselhuys, Mr. H. C. Visser van IJzendoorn, Prof. Mr. A. C. Nierstrasz, B. Drion, F. J. W Niemeyer, J. W‘ ter Spill, Mr. Dr. J. H. W. Q. Knobel, F. M. van Rappard, Mr. A. G. A. Ridder Boissevain, W van Foreest, Jhr. Mr. P. Stemcijfer 2614 Lijst No. 1. 231 Knoppers, J. Rutgers van Rozenburg, Jhr. Mr. J. W. H. Tilanus, H. W Verkouteren, Mr. H. van Koetsveld, C. E. van den Broek, W. F. C. Schimmelpenninck, Jhr. G. J. A. Weitkamp, J Nahuisen, P. J van Meggelen, J. Stemcijfer LjjstNo7 4. 442 Lijst No, 3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 10