'v I'ti j f If* 4 VERSLAG GEMEENTE MUSEUM. Geldmiddelen. f 17.834,03 Totaal der ontvangsten f 5? f 17.526,12 Totaal der uitgaven Voordeelig slot f 307,91 De Commissie voornoemd: ,5 J. Patijn, Voorzitter. van Poelje, Secretaris. Totaal der ontvangsten Totaal der uitgaven f 17.834,03 17.526,12 Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het Verslag van den Directeur van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen. Ontvangsten: Bijdrage der gemeente Renteloos voorschot (van de Ver. Rembrandt) Verkoop van catalogi Rente van kasgeld Rente legaat Brouwer Verkoop van enkele doubletten f 10.000,— 7.000,— 71,25 53,03 80,— 629,75 Uitgaven: Nadeelig slot dienst 1917 Aankoop oude schilderijen moderne schilderijen voor de prentverzameling Haagsch zilver penningen boekwerken lijsten Onderhoud uurwerken Drukwerk Kantoorbehoeften Foto’s Diverse kleine uitgaven, voorschotten enz. 451,64 900,— 10.520,05 1.431,355 2.400,— 238,775 84.78 177,40 80,— 900,— 30,50 20,80 290,82

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1100