L 108 I aan G. J. Gode, ongeveer 70 e.A. grond, gelegen aan den Houtrustweg, nabij de Zeesluis, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A K, No. 2724 ge deeltelijk, van 15 Juni 1918 tot en met 30 September 1920, tegen een huurprijs, berekend naar f 210,per jaar; aan W. d e n D u 1 k W z n., ongeveer 9 A.,23 c.A. grond, gelegen nabij de Badhuiskade, met daarop staande ge bouwen en getimmerten, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A F, No. 1402 gedeeltelijk, van 1 October 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs van f 960, aan J. H o o g e n r a a d Jzn., de perceelen grond, ge legen aan de Korendijkstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A F, Nos. 2276 geheel en aan de Haagsche Tramweg Maatschappij, ongeveer 690 c.A. grond, gelegen aan het Westeinde, nabij de Loosduinsche brug, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 1760 gedeeltelijk en ongeveer 7 c.A. grond, kadastraal bekend als voren, ge legen aan het Westeinde en deel uitmakende van de achter het politieposthuis nabij de Loosduinsche brug aanwezige binnenplaats, van 1 November 1918 tot en met 30 October 1919, tegen een gezamenlijken huurprijs van f 205, aan de Haagsche O p e n 1 u c h t c 1 u b „R o o d- W i t”, Onderafdeeling van den Nederlandschen Korf- balbond, ongeveer 68 A. grond, gelegen nabij de Coper- nicuslaan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie A M, No. 99 gedeeltelijk, van 1 Juli 1918 tot en met 30 Juni 1920, tegen een huurprijs van f 140, per jaar; aan den Staat der Nederlanden, 120 c.A. Ge- meentewater, uitmakende een gedeelte van de gracht, gelegen tusschen de Prinsessegracht en het Smidswater, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie E, No. 2706, gedeeltelijk, van 29 Januari 1918 tot en met 31 Juli 1919, tegen een huurprijs van f 684, 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 110