20 55 5> 24® VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. D. J. Bles. De Huisvrienden; doek, H. 0.535, B. 0.725, dat. 1877. Vaders vedeldeuntje bij de wieg; paneel, H. 0.17, B. 0.24. dat. 1852. Portret van des Schilders moeder; paneel, H. 0.28. B. 0.22, dat. 1856. Portret van des Schilders dochter; doek, H. 1.31, B. 0.845. Van de N.V. Panorama Mesdag: Jozef Israëls; Por tret van mevr. S. Mesdagv. Houten; doek, H. 1.18, B. 0.78. Van den heer A. Preyer: Jacob Maris; Stadsgezicht; doek, H. 0.73, B. 1.28. Van den heer Mr. R. Cremers: Willem Maris: Eenden in een plas; schetsdoek, H. 1.47, B. 2.06. Van de N.V. Panorama Mesdag: Willy Martens, Portret van H. W. Mesdag; doek, H. 1.18, B. 0.78. Van den heer A. Preyer: A n t o n M a u v e, Schelpenvis- scher: doek, H. 0.50, B. 0.71 Van de N.V. Panorama Mesdag: H. W. Mesdag: In de Branding; doek, H. 1.25, B. 1.00. Kalme Zee; doek, H. 1.25, B. 1.00. Maanlicht; doek, H. 0.89, B. 0.69. Woelige Zee; doek. H. 0.82. B. 0.72. Terug uit Zee; doek, H. 0.96, B. 1.56. Branding; doek, H. 1.80, B. 1.40. Zeegezicht; doek, H. 1.25, B. 1.00. S. Mesdag—van Houten: Stilleven, vaas met pauwe- veeren; doek, H. 1.00, B. 1.25. A n t. Mancini: Dame zich tooiend voor het carnaval; doek, H. 0.88, B. 1.30. A n t. Mancini: Dame bij het toilet; doek, H. 0.88, B. 0.87. Aangekocht werden: (op de veiling atelier W. Roelofs in de kunstzaal Kleijkamp): W. Roelofs: Landschap met knotwilgen te Oosterbeek; karton, H. 0.24, B. 0.42. Meimand te Noorden, paneel, H. 0.19, B. 0.41. Plas bij Noorden; paneel, H. 0.235, B. 0.425. Vincent van Gogh: Zelfportret; doek, H. 0.47, B. 0.35. Aan de achterzijde een stilleven. b. Aquarellen en teekeningen. Ten geschenke werden ontvangen: Van de leerlingen van den schilder op zijn zestigsten ge boortedag: H. J. Haverman; Portret van mevr. C. Ha vermanBirnie; aquar., H. 0.27, B. 0.20, dat. 1896. Van de familie Ahn: JanToorop; Portret van den heer E. V. F. Ahn; krijtteekening, H. 0.60, B. 0.53, dat. 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1120