21 5» 1. Een Perzisch feest. 2. Ezeldrijver, Stamboel. 3. Oostersch landsehap. 4. Buitenwijken, Stamboel. 5. Man op Ezel. 6. Eene slavin. 7. Derwischen. 8. Straat in Stamboel 9. Turksche Koopman. 10. Bazaar in Constanti- nopel. 11. Een Oostersebe winkel. 12. Een boom. 13. Een bazaar in Smyrna. 14. Ruiter. 15. De beul. 16. Een turk. 17. Een trouwpartijtje. 18. Een sprookje. 19. Derwischen. 20. Een poort. In bruikleen werden ontvangen: Van de N.V. Panorama Mesdag: M. A. J. B a u e r: Voor het Paleis; aquar., H. 0.50, B. 0.60. B. J. BI o miners: Meisjeskopje; aquar., H. 0.35, B. 0.28. Joh. Bosboom: Kerk te Haren; aquar., H. 0.475, B. 0.375. Kloosterkeuken; aquar., H. 0.46, B. 0.61. Preekstoel in de Kerk te ’s-Hertogen- boseh; aquar., H. 0.41, B. 0.30. Stal; aquar., H. 0.39, B. 0.53. Bakenesserkerk; aquar., H. 0.35, B. 0.53. St. Jacques te Antwerpen; aquar., H. 0.49, B. 0.40. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 24^ Aangekocht werden: Joh. B o s b o o m: Koestal; aquarH. 0.44, B. 0.37. A. Neuhuijs: Boerenvrouw; aquar., H. 0.708, B. 0.563. A. Sta m kar t: Dans van Salomé; teekening,H. 1.05, B. 0.80. e. Grafische Kunst. Van buitengewone beteekenis is het geschenk van de Ver. voor Moderne Kunst, die om hare instemming te betuigen met de stichting van onzen Dienst een volledig stel (125 stuks) aanbood van de zoogenaamde kleine etsen van Marius Bauer. Door de Ver. v. Moderne Kunst: M. A. J, Bauer, 125 etsen, getiteld: 21. Een sultan. 22. Kooplieden. 23. Schetsen in Konstanti- nopel. 24. Paleis van Fatehpun Sikri. 25. Binnenhof Stamboel. 26. Een Oostersche stad. 27. De Moskee te Skutari. 28. Een koperslager, Stam boel. 29. Tempelmuren. 30. Hindoe-tempel. 31. Hoornblazers. 32. Oosterlingen. 33. Een rustig hoekje. 34. Een straat in Smyrna. 35. Een Vizier. 36. De Schatkelder. 37. De Tooverdeur. 38. Pakpaarden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1121