24B 22 VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 81. Ingang van een tempel. 82. Een Oostersche stad. 83. Het graf te Akbar. 84. De voltrekking van het vonnis. 85. Aladdin. 86. Een Turksche slager. 87. Ontmoeting tot het gebed. 88. Man met aap. 89. Olifanten in Haydera- bad. 90. Benares. 91. Straat in Jaffa. 92. Een Turksch muziek korps. 93. Poort van een Turksch huis. 94. Een Turksche Bazaar. 95. Romance. 96. Een feest. 97. Een bazaar in Damas cus. 98. Fort te Agra. 99. Een kameel. 100. Het beleg van Constan- tinopel. 101. Smyrna. 102. Aan den Ganges. 103. Jeypore. 104. Caval ari. 105. Ingang van een bazaar. 106. Een Pacha. 107. Een ruitertroep. 108. Markt voor een Moskee. 109. Een nauw straatje in Beyruth. 110. Moskee St. Irene. 111. De koningin van Saba. 112. Een poort in Constan- tinopel. 113. Optocht met olifanten. 114. Paleis te Delhi. 115. Optocht met kameelen. 116. Een Spiegelgevecht. 117. Jongen met ezel. 118 Haremmuren. 39. Een Slangenbezweerder. 40. Badhuis in Stamboel. 41. Eene bestraffing. 42. Marktdag. 43. Blinde bedelaar. 44. Man met kameel. 45. Rookend koopman. 46. Hoog bezoek. 47. Kerk in Moskoe. 48. Een tenten-bazaar. 49. Oud-kleerkoop. 50. Gwalior. 51. Dame op Ezel. 52. Een groot-vizier. 53. Een draagstoel. 54. Voor de Moskee. 55. Vrouw op Ezel. 56. De voddenraper. 57. De toorn van Babel. 58. Stadswallen. 59. Een Harem. 60. Een Turksche begra fenis. 61. Het verlaten der Mos kee. 62. Moskee in Britsch Indiƫ. 63. Een zuilengang. 64. Een Turksche vrouw. 65. Een straat in Adriano- pel. 66. Aan de bron. 67. Ruiter, Stamboel. 68. Het bezoek. 69. Poort van Adrianopel. 70. Het tooverwoud. 71. Koepels, Stamboel. 72. Een koffiehuis in Stam boel. 73. De schoone slaapster. 74. Indische bergen. 75. Markt te Stamboel. 76. Oude huizen, Stamboel. 77. Een fontein, Stamboel. 78. Aija Sophia. 79. Straat in Hayderabad. 80. Moskee in Mutra.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1122