24 B 23 VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 11 11 11 11 11 11 123. Mekka-pelgrims. 124. Het Kremlin. 125. Bachi Harem. 119. Straat in Jeruzalem. 120. Straat in Cairo. 121. Een tempel. 122. Begrafenis in Cairo. Aangekocht werden: M. A. J. B a u e r: Oostersche Prins; ets, No. 54. Groote Moskee te Denli; ets, No. 10. Bazar in Damascus; ets, No. 98. ii ii n ii d. Beeldhouwkunst. In bruikleen werd ontvangen: Van de N.V. Panorama Mesdag: Toon Dupuis, Buste van H. W. Mesdag; brons, dat. 1903. Aangekocht werd: Teixeira de Mattos: Kop van Jacob Maris; brons. e. Gebruiks- en Sierkunst. Ten geschenke werd ontvangen: Van mevr, de wed. Mr. A. L. C. Kleijn: Th. Colen- brander, een stel van drie dekselvazen en twee vazen, tulp-model, bont decor. In bruikleen werd ontvangen: Van de N.V. Panorama Mesdag: Chr. Lauooy; Vaas, aardewerk. Aangekocht werden: Th. Co 1 e nb r a n de r: Bord, patroon Pauweveer, Rozen- burgsch aardewerk. Bord, patroon Roos, Rozen- burgsch aardewerk. Bord, patroon Korenaren, Rozen- burgscb aardewerk. Vaas, patroon Woeling, Gou- da’sch aardewerk. Hildo Krop: Vitrine. Twee armstoelen. Chr. Lanooy: Schaal, groene kleur, aardewerk. Schaal, diep blauw, Schaaltje, herfstblad, Schaaltje, grijs, Kommetje, diep blauw, Kom, grijs, Vaas, wit, Bert Nienhuys, Vaas, blauw, Vaas, donkergrijs en bruin, aarde werk. Vaas, grijs en bruin, aardewerk. F. Z w o 11 o: Bonbondoos je, zilver.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1123