25 Bijlage A. Aanwinsten der Prentverzameling. I. Portretten. van door Pli. Endlig, naar P. van IV, v a n door B. Taurel, naar J. B. v. d. uniform met vrijmetselaars- in door W. van Senus, naar VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.24 a. Gravures. Prins Willem I, door H. Wierix. Aangek. Frederik Hendrik, door P. Pontius, naar A. Dijck. Aangek. Prins Willem Dijk 1734. Aangek. Maria Koningin van Engeland, door E. Des rochers, naar van der Werff. Aangek. Prins Willem V, door R. Muijs. 1766. Aangek. door W. van Senus, naar E. K o n i n g Willem I, Maaskamp. Aangek. Frederika Louise Wilhelmina, gemalin van Kon i ng Willem I, door W. van Senus, naar Schröder. Aangek. Anna P a u 1 o w n a, Hulst. Aangek. Prins Frederik, insiguiën. Aangek. Hieronymus van A1 p h e n, Directeur van Opvoeding te ’s-Gravenhage, door J. Houbraken, naar J. M. Quink- hard, 1735. Aangek. J a c o bu s B a s n a g e, Predikant te ’s-Gravenhage, door P. van Gunst, naar J. Holshalp. Aangek. W. G. F. Graaf van Bentinck, door R. Vinkeles. 1798. Aangek. W. B i 1 d e r d ij k, door W. Grebner, naar M. I. van Bree. W. Bilderdijk. door M. d. Sallieth. 1790, naar Schmidt p. 1787. W. B i n g 1 e y. Tooneelspeler, door P. Velijn. Aangek. Jan de Bisschop, door D. Coster, naar J. de Baan. Aangek. Pieter van Bleiswijk, J. E. Liotard. Aangek. Pieter van Bleiswijk, door R. Vinkeles en C. Bo- gerts, naar J. Bujjs. Aangek. Pieter van Bleiswijk. Aangek. Jac. E. J. Capitein, door F. van Bleijswijck. 1742. Aangek. Jacob Cats door M. Mosijn, naar C. Monicks, Aangek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1125