u 1 26 de G ij s e 1 a a r, door L. Brasser, naar F. I. door A. Blooteling, 1676, naar P. 24 “verslag dienst voor kunsten en wetenschappen. J. U t en b oga ar d, vesteijn. Aangek. J. Uijteubogaart, naar J. Buijs. Aangek. P. V r e e d e, door R. Vinkeles, naar T. L. Aangek. Johan de Wi11, door A. Blootelingh, naar J. de Baen. Aangek. Johan de Witt. Aangek. door R. Vinkeles en C. Bogerts, Jacob Cats, door M. Mosijn, 1655, naar A. v. d. Venne. Aangek. H. W. D aendels, door J. Wijsman. Aangek. Jac. Groeneveld, door A. van Hoogstraten. Aangek. Hugo de Groot, door H. Barij, naar M. Mierevelt. Aangek. Cornells Pfeiffer. Aangek. Willem van Haren, door A. Blooteling, 1680, naar B. Vaillant. Aangek. G. K. van Hogendorp, door J. E. Marcus, naar H. W. Caspari, 1814. Aangek. R. Hooger beets, door W. J. Delff, 1619, naar Joh. van Ravestein. Aangek. Const. H u ij ge n s, door P. Pontius, naar A. van Djjek. Aangek. G. de Lairesse, door P. Schenck. 1707. Ledenberg. Eg. a. Aangek. Lodewijk Napoleon, door L. C. Ruotte, naar Gre gorius. naar buste van Cartellier. Aangek. Johan van Olden b ar neveldt, door H. Bary, naar M. Mierevelt. Aangek. Philips, graaf van Hohenlo. Aangek. Robbert Dudley, graaf van Leijcester. Aangek. Robbert Dudley, graaf van Leijcester, door Vermeu len, naar A. van der Werff. Aangek. Pieter Stein, door J. Houbraken. Aangek. N. H. Tatum Z u b 1 i. Aangek. M. van Toulon, door Kobell, naar Smit. Aangek. M. v a n T o u 1 o n, door R. Vinkeles, 1795. naar Schmidt. Aangek. M. van- Toulon. 1787. Aangek. J. T r i g 1 a n d. Aangek. J. Trigland, door A. I. Conradus. 1648. Aangek. Cornelis Tromp, door J. A. Munnikhuijssen, naar D. A. Plasse. Aangek. Cornells Tromp, Lely. Aangek. J. Uten bogaard. Aangek. door J. Houbraken, naar J. v. Ra-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1126