Prins 27 naar J. Veth. del. Aangek. door C. W. Mieling, naar J. C. van VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEn24B b. E t s e n. J. Hartogen sis. Zelfportret. Aangek. c. Litho’s. Ill, door C. C. A. Last. Aangek. Frederik, door W. B. Ijzerdraad, naar J. Johan Arnold Zoutman, door R. Vinkeles, naar P. F. de la Croix. Aangek. K o n i n g Willem Spoel. Aangek. Prins Albert van Pruisen. Aangek. Dr. H. P. B e rl age, door Chr. Lebeau. Aangek. W. Bilderdijk, door C. Bentinek. Aangek. W. Bilderdijk, naar C. C. A. Last. Aangek. W. B i 1 d e r d ij k, door F. Waanders, naar M. d. Sallieth X 1790 en Schmidt. 1787. Aangek. Dr. P. J. H. Cu ij pers, naar J. Veth. Aangek. Jan D e g g e 1 e r, door Chr. Lebeau. Aangek. J a c. G o 1 i u s, door L. Springer. Aangek. Jan van G o ij e u, door C. de Moor. Aangek. Lily Green, door Chr. Lebeau. Aangek. R. H a e k, door Chr. Lebeau. Aangek. Mr. J. .Heemskerk Azn., door J. Veth. 1892. Aangek. Frans Hemsterhuis, door L. Springer. 2 stuks. Aangek. A. T. A. H e ij t i n g, door Chr. Lebeau. 1913. Aangek. G. K. Graaf van Ho gen dorp. Aangek. Jozef Israëls, oud 69 jaar, naar J. Veth. 1893. Aangek. Mr. A. K e r d ij k, J. v a n L e n n e p, Rossum. Aangek. J. v an L e n n e p, door Clermans. Aangek. Pro'f. Dr. M. Th. Mac. Gillavry, oud 62 jaar. Aangek. Jacob Maris, oud 53 jaar, door J. Veth. Willem Maris, naar Jan Veth. 1893. Aangek. H. W. Mes dagt door Chr. Lebeau, 1911. Prof. J. P. M o 11 z e r, door F. Hart-Nibbrig. Aangek. M o n t i c e 11 i, door H. J. Haverman. Aangek. Hendrik Jan Nassau, door C. C. A. Last, naar C. Meijbooni. Aangek. A. N e u h u ij s, door F. Hart-Nibbrig. 1895. Aangek. Prof. D r. H. J. A. M. S c h a p m a n, naar J an Veth 1892. Aangek. Hélène Swart h, naar J. Veth. 1892. Aangek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1127