24B VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. r I 1 28 d. Ph o to gr a ph i ii. e. Autotypie├źn en lichtdrukke n. Aalst. Gesch. v. d. Directeur. v a n B e ij m a. Gesch. alsvoren. Coster. Gesch. van den heer Dr. C. I Hertog Albrecht van Beieren, naar eene 14de eeuwsche penteekening. Gesch. v. d. Directeur. Gemalin vau Hertog Albrecht van Beie ren, naar eene penteekening alsvoren. Gesch. alsvoren. Frederika Louise Wilhelmina, gemalin van Koning Willem I, naar Ch. M. Descourtis p. 1791. Uit Cat. van K. E. Heurici 15 April 1918. Berlijn. H. B ij 1 e v e 1 d. Overgedr. d. h. Archief. A. L. C. Bosboom-Toussaint. Gesch. v. d. Direc teur. Celeste Gril, van de Haagsche Fransche Opera. Over gedr. d. h. Archief. Louis Diste r-B n a r d. 1ste tenor vau de Haagsche Fransche Opera. 1909. Overgedr. alsvoren. M r. W. Dolk. Overgedr. alsvoren. D r. A. W. M. van Hasselt. Overgedr. alsvoren. A. W. F. Idenburg. Overgedr. alsvoren. Matthijs Maris, door W. Scheroin, Utrecht, naar M. Maris. Aangek. J. Utenbogaart, door W. Delff naar M. Miereveld. Aangek. W. P. Zeilmaker. Overgedr. d. h. Archief. D r. Th. R. v a n Jhr. Mr. P. J. Dr. F. H. Blom Hofstede de Groot. Dr. H. Bolkestein. Gesch. v. d. Directeur. D r. A. Bredius. Gesch. van den heer Dr. C. Hofstede de Groot. Jhr. M r. A. E. E 1 i a s. Gesch. v. d. Directeur. D s. van H o o g s 11 a t e n. Gesch. van den heer Dr. C. Hofstede de Groot. Gerard Keiler. Gesch. alsvoren. C. E. van Koetsveld. Gesch. alsvoren, D r. W. M e e r u m T e r w o g t. Gesch. v. d. Directeur. D r. A. E. W. Timmer m a n. Gesch. alsvoren. Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet, naar J. Veth. Aangek. H. Tollens, naar J. H. Hoffmeister. Aangek. J. Th. T o o r o p, door Chr. Lebeau. Febr. 1914. Aangek. A n t o n V e r h e ij e u, door Chr. Lebeau. 1914. Aangek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1128