110 aan A. Ph. van Strien, het perceel weiland aan de Cartesinsdwarsstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie IJ, No. 1580, groot 20 A., 5 c.A., van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 45,per jaar; aan A. Mussies, ongeveer 2 A. grond, gelegen achter het posthuis van den veegdienst van den Gemeentelijken Reinigingsdienst aan de Rozenburgstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 8752 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 6,50 per jaar; - bijbehoorend water, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen Sectie H, Nos. 1857 geheel en 1989 en 1997 bei de gedeeltelijk, tezamen groot 1 H.A., 41 A., 70 c.A. van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 365,per jaar; aan J. van der Starre, het perceel tuinland met bijbehoorend water en een strook geestgrond, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie H, Nos. 1858 en 1859 beide geheel en 1997 gedeeltelijk, tezamen groot 1 H.A., 56 A., 28 c.A., benevens het gedeelte van het huis „Rusthoek”, plaatselijk genummerd 175, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 470,— per jaar; aan A. Zuider w ij k, de moes- en vruehtentuin, be- hoorende tot de buitenplaats „Vreugd en Rust” te Voor burg, kadastraal bekend als gemeente Voorburg, Sectie E, Nos. 474 en 475 beide geheel en No. 2290 gedeeltelijk, groot ongeveer 63 A., 86 c.A., van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 611, per jaar; aan W. G. Hart m a n, het perceel tuinland met bij behoorend water, kadastraal bekend als gemeente Loos duinen, Sectie H, Nos 1857 geheel en 1989 en 1997 beide gedeeltelijk, tezamen groot 1 H.A., 44 A., van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 385,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 112