If i 32 IV. Werk van Haagsche Meesters. Bloemenveld ter zijde van een huis, litho door Th. Goed- vriend, 1879. Aangek. Reeks landschappen in Nederland. (Oosterbeek, Zaltbom- mel, enz.) Zie Kramm; ets door J. Hartogensis Bz. 1855— 5660. Aangek. 24^ VERSLAG dienst voor kunsten en wetenschappen. III. Historieprenten. Zinneprent ter eere van Willem III na den veldslag van 1673, gravure door G. Lairesse. Aangek. Eedsaflegging aan H. H. M. v. h. Patriotsehe wapenhande- lend Genootschap te ’s-Gravenhage in de Koekamp 1787 7 Septeinh. gravure. Aangek. Vertrek van Willem F uit Den Haag om over te steken naar Engeland 179518 Jan. (Gezicht op het Binnenhof.) Gravure door M. Brakel. Aangek. Vertrek van de Prinses van Oranje met hare Behuwddoch ter en derz. zoontje van Seheveningen naar Engeland, 179518 Jan. Gravure door M. Brakel. Aangek. Begrafenis van Frederika Louisa Wilhelmina. Koningin der Nederlanden 183726 Oct. Litho door Leberthais. Verwoestingen door den storm aangericht in den Haag en het Haagsche Bosch 191131) Sept. 12 briefkaarten. Over- gedr. d. h. Archief. De met hout beveiligde winkelruiten. 191818 April e.v. da gen, photographieën. (8 stuks.) Aangek. Een kar met brandstoffen door soldaten begeleid 1918 April photographic. Aangek. Onthulling van het standbeeld van .Johan de Witt. 1918. 12 Juni vervaardigd door F. E. Jeltsema, photographic door Visser van Weeren. Aangek. Kinderen van Haagsche Scholen in de duinen. Zomer 1918. Photographic. Overgedr. d. h. Archief. Huldebetoog aan H. M. de Koningin, in de Maliebaan. 191818 Nov. photographic. Aangek. kade en de Elandstraat. (Dienst 1917. Bestek No. 23.) Gesch. v. Gemeentewerken. Volkswoningen ten Z.W van het afvoerkanaal. (Bestek No. 28. Dienst 1917.) Gesch. alsvoren. Wagenbrug. Hulpbrug ter vervanging van de Wagenbrug. Gesch. alsvoren. Park Zorgvliet. Aanleg van straten (N. gedeelte.) (Dienst 1916. Bestek No. 26.) Gesch. alsvoren. ’s-Gravenhage. H.T.M.-Plan van het Tramwegnet. Over gedr. d. h. Archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1132