33 V. Reclameplaten. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 24^ Landschap; beek met boomen, ets door J. Hartogensis Bz. Aangek. Landschap met heuvels, ets door J. Hartogensis Bz. Aan gek. Boerenerf met kippen. (Kramm 15) ets door J. Hartogensis Bz. Aangek. Een boerenhut (Kramm 18) ets door J. Hartogensis Bz. Aangek. Verschillende koppen. (Kramm 8 en 9) ets (3 stuks) door J. Hartogensis Bz. Aangek. Kind met hond (Kramm 5) ets door J. Hartogensis Bz. Aangek. Landschappen in het buitenland. 7 etsen door J. Hartogen sis Bz. Aangek. Het Huis van Albr. Dürer te Neurenberg, (Kramm 10) ets door J. Hartogensis Bz. Aangek. Etsproeven, opgedragen aan mijne vrienden 1856, (Zie Kramm) 13 etsen door J. Hartogensis Bz. Aangek. Reliekschrijn in den vorm van een vrouwenbuste. Nederl. Museum, litho door H. J. Haverman. Aangek. Een doode reiger, hangende aan een poot, litho door W. E. Roelofs Jr. Aangek. Landschappen. 4 etsen door L. Verweij. Aangek. Zelfportret met een pet, ets door L. Verweij. Aangek. Doodenmasker met zonnebloem, ets door L. Verweij. Aan gek. Dood vogeltje, ets door L. Verweij. Aangek. Dood schaap, ets door H. J. v. d. Weele. Aangek. Varkens, ets door H. J. v. d. Weele. Aangek. Nat. tentoonstelling voor Huisvlijt te Scheveningen half Juli einde Sept. 1910, litho door Jan Franken. Aangek. Reclameplaat voor de voorstelling van Faust, door N. V. Het Tooneel Dir. Willem Royaards. 1918, litho door R. N. Roland Holst, 1918. Geseh. Tentoonstelling van Oude en Nieuwe kinderprentenboeken en prenten. 5—7 Februari. Haagsehe Kunstkring. Heeren- gracht 13. Litho door Rie Cramer. Aangek. Verlotingsfonds. Pulehri Studio, Litho door W. Sluiter 1916. Aangek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1133