.ïhhfcfe f 11 ilfi Olifip o Is h s Jo r 26 f 1 L- Ï-L 6 23 22 20 9 3 I „Hulp i h 1 i !i 111^ 14 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. g 5. 9 54 67, 11 15 346 j 1 65] 81]158] Totaal 8 128415.200 meer 30 28 6 1 7 1 1 84 Oost Noord-Oost Zuid Zuid-Oost West. Zuid-West. Centrum Noord Een wachtdoktervan den Gem. Gen. dienst en door dezen Bij vergelijking met het dienstjaar 1917 blijkt, dat in het jaar 1918 werden verpleegd: Het volgende staatje geeft een overzicht van het bedrag uitgegeven, in 1918 en 1917 voor ziekenhuisverpleging. Ziekeninrichting is afgegeven. f Behande- If lende genees- kundige van den Gem. Gen. dienst. i Geneeskundige 1 door wien de j uitnoodiging tot I g 170 112 AFDEELINGEN waarin de Gemeente voor den Geneeskun- opneming in een g digen dienst is verdeeld. 1898 4298 3925 3853 3669 4823 1619 ■zi 29 20 27 23 23 25 35 18 8 8 3 7 96 I geeontrol. spoedgevallen ,1505| 375; |e.ï in het Gemeenteziekenhuis R.-K. Ziekenhuis Kinderziekenhuis Diaconesseninrichting Zuigelingenkliniek Kliniek der Vereeniging aan Zuigelingen Inrichting voor Ooglijders Kliniek van het Roode Kruis St. Antoniushoeve te Voorburg Gynaecologische kliniek te Leiden 6 8 12 4 4 14 5 9; 12 1 3 21 6 10 1 2 8 1 4330 2 j 1 2 24 24; 48 36 33 75 27, 72 oc II O 3i 201 4' 9l 28’ 18; x 18 8 16 16; 24 3 16 r a patiënten minder 113 .s i j-ê 1 1 3 6 5 3 6 27 2 5 x ïlIjiO lÜHi 67 51; 316, 224 206: 129; 86 87| 242: 1971 177' 120, 121’ 451 Een Directeur van een der Zie kenhuizen in door dezen als zoodanig aangem. spoedgev. 3281'1295 423; 45 119 Verklaringen afgegeven voor geheel of gedeeltelijk kostelooze verpleging in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1147