26 17 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Een overzicht der uitgaven voor verpleging in de par ticuliere ziekeninrichtingen over de laatste 12 jaren, bene vens een opgaaf der kosten van verpleging in het Gemeen teziekenhuis over dit dienstjaar, volgt hierna: personeel aan huis, een inrichting voor dagverpleging en poliklinisch-specialistische hulp, komen niet voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur doch worden gedragen door den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1150