26 26 •21 20 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. iierlyk Armbestuur over de jaren: OVERZICHT van de Uitgaven van 1912 l'Jll 1913 IVIi 1914 1915 1916 1917 1918 1909 1906 1907 1906 1905 UITGAVEN. f 3.429,39 f 3.16 371,515 f 3.739,53 f 3.894,05 f 5.015,46 f 2.893,84 f l’> 1.256£1 1.298,64 1.525, 1.131,675 1.900,- 1.104,50 2.650, 2.752, 917,575! Verstrekking van kleeding, lig- 1.178,09 j 726.19 1.112^9 353,96 812,525 920,845 2.277,30 403,48 5.738,55 724,645 612,445 48.353,05 57.548,70 88.59 35.629,50 86.418,14 98.164,09 112.490,30 138.216,- 39.170,65 36.056,65 30.418.29 29.191315 27.33 41.139,98 24.554,56 44.828,50 49.830,948 22.667,765 55.024,045 20.368,78 Kosten v.h. Bestedelingenhuis 24.836,775 •17,315 24.807,535 2:;,r 25.729,31 23.463,77 28.890,325 23.824,43i 30.669,83 27.015,78 36.100,835 450,545 1.389,14 1.476,36 2.496,755 1.2-3 1.715,265 2.050,235 1.191,025 1.213,315 1.826,09 1.448,17 6.641,325 1.033,73 14.981,665 14.5’ 14.805,— 14.487,50 14.550,— 14.237,50 13.300,— '37.146,— 78.469,— 92.943,43 45.91 118.596,85 148.901,62 28.457,— 165.709,025 190.401,76 19.048, 18.905,— 13.348, 1.924,205 1.894,53 1.827,<>4 1.793,91 1.950,18 1.694,735 1.435,66 1.379,48 2.733,09 2.110,125 2.050,02 2.279,785 Geneesmiddelen .927,00 1.71 1.988,47 1.930,60 2.413,095 2.465,60 2.792.275 2.682,215 1.823,57 4.050,88 1.651,925 1.606,85 1.708,30 1.12 '58,50 817,75 1.210,85 1.115,15 1.310,30 1.379,25 1.936,70 2.474,75 934,30 883,60 Begrafeniskosten '51,26 812,62 t 958,98 465,595 1.127,45 1.656,855 2.233,53 598,285 786,085 4.750,72 417,81 Bureaukosten. 13.550, 14.300,— 16.650, 11.9 17.337,33 11.250, 18.444,38 18.153,03 22.802,41 10.400,— 10.300, 9300,— 9.450,— 22,10 I -2.10 22,10 22,10 22,10 21,80 22,05 22,— 21,70 21,70 21,70 21,70 22,— '>*.'.395 998,245 829.86 1.279,765 1.006,535 2.718,22 2.133,555 944,17 1.681,885 579,215 3.722,16 674,40 411,155 20,76 551,72 4.662^1 >'.4,32 f223.905,15 f277.296,19 f248.263,355 f841.608,87 f377.430,38 f428.858,48 f944.505,815 Totaal 766,85 f 108.341,725 f159.559,305! f1745 Verstrekking van eetwaren Verstrekking van brandstoffen. Reispenningen en kortstondige ondersteuningen ling, dekking Verstrekking van geld Kosten van heelkundige instru menten Jaarwedden der ambtenaren v/h Burg. Armbestuur Kosten op het innen van renten van kapitalen 214.743,115 435.950,125 37.824,60 j 21.141,55 I 37.353,23 5.204.375 1.847,90 j 1.282^0 843,50 515,25 68.686,65 i 32.787,175 I Jaarwedden der Gemeenteartsen enz.- 29.17^325 876,25 13.300,— I I I f126.599,125 f136.524,365! f139.109,58 83-\865| 31.662,35 j 18.852,15 2.401.92 f 2.641,57 1.030,85 25.711,77 i 1.9’ A4.48 ."54,20 ’258,07 Subsidiën gingen Kosten van inrichting der uit breiding van het Bestedelin genhuis Kosten van verpleging: a. in de particuliere Zieken inrichtingen b. in het Gemeenteziekenhuis f 2.910,615| f 3.430,61» 1.896,10 f 4.784,37 i f 4.521,74 5 I f 2.327,04 2.475, Kosten van verzorging: a. in daartoe bestemde inrich tingen b. in het Doorgangshuis 884.20 624,28 Buitengewone en onvoorziene uitgaven Belegging van gelden aan ziekenvereeni-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1153