27 3 A. Volgens het Werkloosheidsbesluit gesubsidieerde kassen. 6Ó1 Glas- en Aardewerkers Transporteeren 5153 3 Mrt. 24 Mrt. 31 Mrt. 31 Mrt. 26 Mei 23 Juni 200 789 124 1492 499 885 330 131 95 Derhalve vielen op 31 December 1918 onder het Werk loosheidsbesluit 1917 38 kassen (die, welke hier ter stede geen leden hebben, worden voortaan buiten beschouwing gelaten) en onder de oude regeling nog 9 kassen. Een volledig overzicht van alle aangesloten vereenigingen op 31 December 1918 volgt hieronder. „St. Joseph” „St. Willi- Algem. Nederl. Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Choc- en Suikerbew. bedrijf Ned. R.K. Bond van Bakkers en Cacao-, Choc- en Suikerbewerkers Centrale Bond van Bouwvakarbeiders Chr. Nationale Bouwvakarbeidersbond Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders Ned. Chr. Bouwarbeidersbond Ned. R.K. Bouwvakarbeidersbond Ned. Vereeniging van Fabrieksarbeiders Ned. R.K. Fabrieksarbeidersb. St. Willibrordus” Ned. Vereeniging van Glas- en Aardewerkers Ned. R.K. Bond van „God en ons Recht” op 13 Jan. de Ned. Bond van Chr. Fabrieks-, Haven- en Transportarbeiders 20 Jan. de Centrale Bond van Transportarbeiders; 24 Febr. de Ned. R.-K. Tabaksbewerkersbond brordus” de Haagsche Voegersvereeniging „Ons Belang”; de Ned. R.-K. Lederbewerkersbond de Ned. Chr. Grafische Bond; de Ned. R.-K. Zuivel- en Margarinebew.bond de Ned. R.-K. Grafische Bond; de Ned.- R.-K. Bond van Transportarb. te Water en te Land „St. Bonifacius”; 22 Sept, de Ned. Bond van Chr. Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivel arbeiders 22 Sept, de Ned. R -K. Bond van Bloemist-, Tuin- en Land arbeiders. VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. n n NAAM. n n i Ledental op 81 Dec. 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1156