i liiffl 1 PWW iifhl ijlii ölhi-iHM I 27 10 Meubelindustrie. houtzagerijen was de toestand minder gunstig dan Januari Februari Maart. April Mei Juni Juli Augustus September October November December 1659 1682 1602 1607 1716 0.9 1.6 2.- 1.4 0.5 0.9 i 1.8 1.3 1.6 1.8 I 2.2 3.1 4.8 5.5 5.7 5.5 5.4 5.5 5.8 5.5 5.6 5.7 5.2 I 5.5 4.2 3.6 4.- 3.8 3.2 3.3 3.1 3.- 2.7 3.- 2.6 4.4 de werkloosheid nooit hoog geweest is (het aantal werk- loozen van een organisatie met 1400 leden schommelde tusschen 30 en 50). Een overzicht der werkloosheid volgt hieronder. |- 5.8 5.4 5.8 I 6.- 4.7 5.1 4.4 5.1 5.- 4.4 4.5 4.8 849 797 825 175 897 214 1033 1137 1190 1235 1382 1443 In de houtzagerijen was de toestand minder gunstig dan in 1917 door te weinig aanvoer van hout uit het buitenland en ook door den terugslag van den gedrukten toestand der bouwvakken: toch was er betrekkelijk weinig werkloosheid. Voor de meubelmakers was er het geheele jaar door ruim voldoende, soms zelfs druk werk; op sommige tijdstippen moest overwerk worden verricht. De vraag naar arbeids krachten overtrof dan ook het aanbod, zoodat 1918 voor de arbeiders in deze branche een gunstig jaar kan worden genoemd. Alleen in het laatste deel des jaars trad een kleine ken tering in en moest in sommige gevallen wegens slapte tot ontslag worden overgegaan (het aantal werkloozen van een meubelmakersbond met 1100 leden steeg van 5 in den zomer tot 25 in December). Onder de behangers en stoffeerders kwam geen noemens- waardige werkloosheid voor, hoewel de toestand in dit bedrijf door slapte werd gekenmerkt. g 3.4 3.3 3.8 3.5 2.9 3.1 3. - 2.7 2.5 2.9 2.3 4. ! 0’7 0.9 1471 1.5 il 1562 1.9 1537 1.41 1582 0.9 1605 0.8 1581 1.3 1.1 1.1 1.4 1.61 2.5 1862 VERSLAG DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. Maanden. 1917. 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1163